Město a úřad

Manuál vizuální identity

logo_nov_m_sto_na_morav__10561Jednotná vizuální identita (styl) – corporate design je vizuální způsob, jakým se organizace, instituce či firma představuje a komunikuje s veřejností. Jednotná vizuální identita je součástí jednotné identity organizace (corporate identity). Základními prvky jednotné vizuální identity jsou logo (logotyp), písmo, typografie, barva, propagační materiály či doplňkové vizuální prvky. K prvkům jednotné vizuální identity patří všechny materiály, kterými organizace komunikuje s veřejností, ale i se svými zaměstnanci: administrativní tiskoviny, formuláře, informační systém, tiskové zprávy, ale i legitimace. To vše zpracované v jednotném grafickém stylu s použitím loga přesně a jednoznačně definuje manuál vizuální identity. Manuál je souborem závazných pravidel a obsahuje příklady a doporučení, jak postupovat při aplikaci prvků jednotné vizuální identity města Nového Města na Moravě.
 
Příjemci grantu jsou povinni prezentovat město Nové Město na Moravě v rozsahu specifikovaném ve smlouvě. Prezentace města jsou k bezplatnému krátkodobému zapůjčení na sekretariátu městského úřadu (4.NP budovy radnice) ve formě roll up (2 kusy – výška 2m, šířka 0,85 m) a vlajky vč. podstavce (2 kusy).

V případě výroby vlastních reklamních materiálů jsou všechny fyzické i právnické osoby povinny řídit se níže uvedeným manuálem a návody. V případě nejasností s použitím grafiky se obracejte e-mailem na posta@nmnm.cz případně telefonicky na číslo 566 598 300.
 

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.