Město a úřad

Plán rozvoje sportu a tělovýchovy ve městě

Sport dlouhodobě a neoddělitelně patří k Novému Městu na Moravě, a to nejen z hlediska společenského, ale i ekonomického. Vrcholné sportovní akce např. SP a MS v biatlonu, SP v běžeckém lyžování a SP a MS horských kol,.. organizované zejména ve sportovním areálu Vysočina Arény jsou důležitou součástí ekonomiky místního regionu a v návaznosti na ně dochází k rozvoji regionální infrastruktury a podnikatelského prostředí především v oblasti cestovního ruchu.

Sport je v Novém Městě realizován nejen na vrcholové úrovni, ale je považován i za jednu z nejdůležitějších součástí volného času. Zároveň by měl být rozvíjen i v síti základních a středních škol. Sportu je přisuzována pozitivní role coby významnému nástroji řešení sociálně patologických jevů. Z toho důvodu se město snaží hledat cesty podpory a rozvoje sportu tak, aby zajistilo růst úrovně spokojenosti obyvatel s nabízenými sportovišti, jejich vybavením a službami města v oblasti sportu.

Pro Nové Město je zejména dlouhodobě typická podpora lyžování jako určitého „symbolu“ města. Vrcholová úroveň lyžování zde má mnohaletou tradici. Město se tímto zaujetím pro lyžování a v poslední době zejména pro biatlon dostalo do pozice města, jež se může řadit k tzv. městům sportu.

Tento přívlastek si dávají do svých charakteristik mnohá města ve světě a každé z nich k tomu může zdůrazňovat odlišné argumenty. Některá města si zakládají na svých sportovních zařízeních, jiná na pořádání významných sportovních akcí. Jindy se prezentují jako města s prosperujícím místním klubem. Mnohá ale také usilují o to, prezentovat se jako místa, kde se dobře žije a to i proto, že jsou zde nabízeny dobré podmínky pro aktivní sport běžných občanů.

V tomto kontextu vyvstává otázka, s jakými problémy se občané, kluby a spolky angažované ve sportu setkávají ve městě, jak je řeší oni sami a jaké jsou v tomto ohledu úkoly místní samosprávy.

Na tuto otázku hledá odpověď střednědobý dokument města Plán rozvoje sportu a tělovýchovy v Novém Městě na Moravě na období 2018 – 2025.

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.