Město a úřad

Místní části

Část obce (někdy se ve stejném významu používá termín místní část, osada nebo čtvrť) je evidenční sídelní jednotka se samostatnou řadou čísel popisných a evidenčních (zpravidla je totožná s katastrálním územím, avšak nemusí tomu tak být). Pro část obce může zastupitelstvo obce určit místní nebo osadní výbor. Místní část obvykle nezahrnuje nezastavěné části obce a nemá pevně stanovené hranice, za hranici se ve statistické metodice považuje obalová křivka opsaná kolem budov, které k části obce příslušejí.

Název a informace Vlastní WWW
Hlinné
Jiříkovice jirikovice.nmnm.cz
Maršovice marsovice.nmnm.cz
Olešná olesna.nmnm.cz
Petrovice petrovice.nmnm.cz
Pohledec
Rokytno www.rokytno-nm.cz
Slavkovice www.slavkovice-nmnm.cz
Studnice

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.