Místní části

Část obce (někdy se ve stejném významu používá termín místní část, osada nebo čtvrť) je evidenční sídelní jednotka se samostatnou řadou čísel popisných a evidenčních (zpravidla je totožná s katastrálním územím, avšak nemusí tomu tak být). Pro část obce může zastupitelstvo obce určit místní nebo osadní výbor. Místní část obvykle nezahrnuje nezastavěné části obce a nemá pevně stanovené hranice, za hranici se ve statistické metodice považuje obalová křivka opsaná kolem budov, které k části obce příslušejí.

Název a informace Vlastní WWW
Hlinné hlinne.nmnm.cz
Jiříkovice jirikovice.nmnm.cz
Maršovice marsovice.nmnm.cz
Olešná olesna.nmnm.cz
Petrovice petrovice.nmnm.cz
Pohledec pohledec.nmnm.cz
Rokytno www.rokytno-nm.cz
Slavkovice www.slavkovice-nmnm.cz
Studnice  
 
Dotazník